Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. september 2018 skúška F plyny SF6 Šamorín 3 3  Nie

Komentár

SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8328 Daniel Hlavačka Ing.
8343 Milan Schiller
8344 Jaroslav Suchánek