Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. máj 2018 skúška F plyny MobKlim 4 4  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8160 Boris Hinca
8159 Pavol Papaj
8162 Dávid Piga
8161 Branislav Rehák