Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. jún 2018 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7470 Gergely Kocsis