Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. október 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 26 26  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8385 Peter Baláž
8293 Radoslav Bednár
8299 Richard Bialko
8294 Roman Bittner
8287 Dávid Budz
8377 Luboš Drinka
8376 Slavo Drinka
8383 Ján Hlava
8286 Alojz Ilčák
8301 Richard Jendruch Ing.
8346 Richard Jendruch
8375 Müller Jozef
8292 Michal Judin
8381 Andrej Klaučo Ing.
8384 Dárius Koša
8349 Tomas Kristofiak
8374 Miloš Krutka
8291 Miroslav Kundla
8290 Milan Lučanský Mgr.
8053 Peter Najner Ing
8355 Dominik Onduško Mgr
8317 Jozef Pažický
8289 Branislav Sopúch
8288 Miloš Sýkora
8282 František Šiba Mgr.
8366 Vincent Vašíček Mgr