Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. august 2018 školenie F plyny I, II Štúrovo 16 16  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5334 Tibor Barna
5504 Károly György Borsos
5515 Vencel Csergő
5680 László Csizmazia
5555 Béla Csősz
5668 Mihály Herczku
5331 Géza István Horváth
5404 László Péter Horváth
5507 András Kaszián
5421 Árpád Loboda
5672 Miklós Mészáros
5313 Dániel Niederkirchner
5561 István Salamon
5416 Sándor Szijártó
5671 Ferenc Torma
5580 György Vörös