Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. september 2018 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8378 András Harman