Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. október 2019 školenie F plyny I, II Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie (2 dni) na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2467 Rudolf Nerád