Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. október 2019 skúška F plyny I Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2467 Rudolf Nerád