Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. december 2010 školenie F plyny II Zlaté Moravce 30 18  Nie

Komentár

I- Skladník, II. IV. Mob. klím. V prípade naplnenia počtu účastníkov; minimálne 30.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2413 Jozef Achberger
2491 Róbert Baxa
2414 Igor Bolgáč
2415 Štefan Csőlle
2416 Pavol Gaňa Ing.
1962 Peter Horváth
2417 Miroslav Krištof
2418 Martin Kucka
2419 Rudolf Mašek
2420 Ivan Mátis
2421 Roman Mišura
2422 Ladislav Pék
2206 Ladislav Radimák
2423 Juraj Slamka Ing.
2424 Michal Slebodník
2425 Marek Tomko
2487 Dimitar Topalov Mgr.
2412 Rasto Zicháček