Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. december 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 8 8  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8489 Norbert Ács
8490 Gergely György Arató
8486 Alex Gyarmati
8487 Tibor Lajtos
8484 Attila Mogyorósi
8485 András Prisznyák
8488 Martin Tibor Takács
8483 Attila Márk Tóth