Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. december 2018 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 13 13  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8170 Norbert Ács
8489 Norbert Ács
8478 Gergely György Arató
8490 Gergely György Arató
8486 Alex Gyarmati
8487 Tibor Lajtos
8172 Tibor Lajtos
8484 Attila Mogyorósi
8470 András Prisznyák
8485 András Prisznyák
8488 Martin Tibor Takács
8410 Martin Tibor Takács
8483 Attila Márk Tóth