Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. jún 2019 školenie F plyny II Zlaté Moravce 12 12  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu II podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8762 Jaroslav Andrejovský
8787 Peter Bednár
8849 Tibor Bencsics
7565 Patrik Borčin
5590 Martin Branický
8788 Martin Bulák
8825 Lukáš Dočár
8803 Miroslav Hrobár
8799 Patrik Maňák
2097 Miloslav Mráz Ing.
8789 Juraj Svatik
8796 Matej Urik Bc.