Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. marec 2019 skúška F plyny IV Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu IV podľa Nar 303 a 307/2008/EU v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8457 Ivan Bračok Ing.