Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. október 2019 skúška F plyny I Šamorín 29 29  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nar. 303/2008/EU

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8776 Jozef Burza
8898 Marek Čižmár JUDr.
8758 Peter Čokina Ševčík
8767 Peter Galba
8978 Michael Gubala
8751 Peter Havala
8899 Ján Hlavička
7872 Branislav Horvat
8861 Jakub Horváth PhDr.
8879 Milan Kalina
8812 Daniel Kapitán
8880 Martin Kiss Ing.
8648 Michal Maderič
8799 Patrik Maňák
8664 Vladimír Nagy
8764 Rastislav Petrus Ing.
8882 Peter Podkopčan
8894 Andrej Pohl
8499 Tomáš Remšík
8673 Evgeny Sarychev
8718 Jaroslav Sedliaček Bc
8396 Martin Slezák
8874 Viliam Tarhanič
8797 Jozef Tomáš Ing.
8796 Matej Urik Bc.
8647 Jozef Vojtek Jozef Vojtek
8875 Martin Žabenský Ing.
8804 Emil Zvijas Emil