Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. január 2011 skúška F plyny MobKlim Rovinka 42 13  Nie

Komentár

Mimoriadne školenie na kategóriu MobKlim k umožneniu splnenia požiadaviek zákona ku 31.1.2011

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2550 Vojtech Donoval
2546 Jakub Juríček
2555 Peter Kertesz
2580 Tibor Kollar Ing
2569 Michal Kostolanský
2547 Juraj Kováč
2497 Richard Šišák
2553 Ľubomír Snopko
2552 Lukáš Spišiak
2554 Jozef Ťaptík
2579 Peter Tomášek
2551 Milan Voskár