Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. máj 2019 skúška F plyny MobKlim 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8768 Viliam Nagy