Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. máj 2019 skúška F plyny II Zlaté Moravce 1 1  Nie

Komentár

NEPRIHLASOVAŤ SA, TEST! Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8769 Monika Mikšovská