Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2019 skúška F plyny I, II Štúrovo 3 3  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6162 Márk Bimbó
3148 Ferenc Kiss
8725 Henrik Pap