Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. október 2019 skúška F plyny II Šamorín 5 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8712 Marco Gach
8711 Michal Mochnáč
8713 Michal Pagáč
8755 Miroslav Sokol
8790 Roland Titka