Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. september 2019 školenie F plyny I, II Štúrovo 2 2  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3159 Zoltán Gombos
5753 Zoltán Valuska