Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. január 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 16  Nie

Komentár

7,30 Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2624 Ján Adamec Ing.
2577 Jozef Baják
2595 Rastislav Beliansky
2629 Kamil Ďurkech
2594 Štefan Gaál
2598 Andrej Guzy
2562 Ján Hanuliak
2575 Zoltán Horváth
2597 Roman Kolárik
2576 Ján Mjartan
2611 Tomáš Nemec
2556 Pavol Poláček Ing
2615 Slavomír Ružek
2578 Jozef Schnierer
2628 Ján Slanec
2596 Jozef Slobodník