Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. november 2019 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9010 Pavel Miloš