Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2020 skúška F plyny II 9 9  Nie

Komentár

ONLINE: Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9161 Roman Bednárik
9490 Ivan Cigáň
9613 Ján Karman Ing.
3343 Štefan Kuchta
9633 David Lavroš
9143 Tomáš Lukačka Tomáš
9244 Pavol Porubský Mgr.
9252 Aurel Valábek Mgr.
9234 Martin Varga