Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5496 Vladimír Bartoš Ing.
1982 Karol Mestický Ing.
3344 Milan Petic
4725 Jozef Sekan Ing.