Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. jún 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 18 18  Nie

Komentár

Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 11. - 12.6.2020 a 17. - 18. 6. 2020 a skúška 19. 6. 2020 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9304 Vladimír Baďo Vladimír
8093 Roman Ďobek
8126 Ján Eček
9059 Luboš Flandera Ing.
8885 Jozef Giertl
9257 Milos Hajdúk Ing.
4189 Daniel Izakovič
9383 Peter Macko
7087 Ľuboš Medvecký
9397 Peter Murín
7891 Richard Petro
7890 Marcel Radošani
8116 Jozef Šatara
9196 Andrej Schroner
9320 Tomáš Šima
9083 Máté Tárnok
9245 Marek Tomašák
9296 František Vodhánel Ing