Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. máj 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 5 5  Nie

Komentár

Online: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9187 Csanád Bata
9186 Ferenc Boross
9203 Máté Sánta
9052 Zsolt György Simon
5878 Norbert Takács