Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. november 2020 skúška RealAlt4Life I Šamorín 0 0  Nie

Komentár

Real alternatives 4 life, praktická skúška na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly