Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. jún 2020 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5479 Pavol Greguš Ing
5176 Lukáš Guľáš Ing.
5010 Ladislav Herbanský Ing.
5004 Jozef Možucha Ing.
4876 Peter Štefanec
5000 Martin Štefánik Ing.