Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2020 skúška F plyny I, II 4 4  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3850 Radovan Harbáč
3838 Alexej Hyža Ing.
2612 Daniel Onufer
3851 Miroslav Ročkai