Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. september 2020 skúška F plyny II Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9494 Juraj Bartoš