Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. júl 2020 školenie F plyny I, II Štúrovo 3 3  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9334 Mihály Kassai
9328 Krisztián Kovács
9227 Norbert Pál Szokolay