Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. december 2020 skúška Tepelné čerpadlá 1 1  Nie

Komentár

ONLINE: Opakovaná skúška EHPA na Tepelné čerpadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8885 Jozef Giertl