Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. február 2021 skúška RealAlt4Life 0 0  Nie

Komentár

Real alternatives 4 life, praktická skúška na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly