Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. august 2021 školenie F plyny Z Šamorín 6 6  Nie

Komentár

PRE FIRMU EMBRACO - Základný kurz na prácu s chladivami 6 dní (prvé dni 24. - 27. 8. 2021 a 30.-31.8.2021)

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9988 Andrej Hudák
8494 Ľubomír Kršiak
9302 Lukáš Láclav Ing.
9574 Martin Mondry
8491 Vladimír Šimko Ing
8492 Jozef Veinper