Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. september 2020 skúška Tepelné čerpadlá 7 7  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5584 Miroslav Baran
5524 Zdeno Čarný
5526 Robert Funfrovič Mgr
2398 Daniel Orovnicky Mgr.
5486 Jozef Šinka
5525 Štefan Tóth Ing.
5492 Alojz Zsigárcsik