Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. marec 2021 skúška F plyny II Šamorín 9 9  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9170 Jozef Dojčák
9647 Rastislav Horňák
9648 Peter Jakubík
9641 Miroslav Kovacik Ing
9601 Rudolf Kováč
9651 Dominik Krajči
9650 Marek Kúdela
9298 Juraj Macháč Ing.
9682 Csaba Rási