Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. november 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4414 Ľubomír Antol Ing.
5064 Tibor Klúčik Ing.
1633 Štefan Pataky
5653 Daniela Spáčilová Ing. PhD.