Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. september 2020 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9528 IMRICH TOTH IMRICH