Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. september 2020 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Komentár

OPRAVNÁ Skúška na kategóriu mobklim, I-S, III, IV podľa Nar. 303/2008/EU, 307/2008 a 2015/2067/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9528 IMRICH TOTH IMRICH