Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. december 2020 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5660 Ondrej Dobrocký Ing
6164 Gabriel Matoš Ing.
5881 Ján Matusek
5883 Roman Pavlus
5488 Luboš Priečko
6338 Pavel Zálešák Ing.