Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. november 2020 školenie F plyny I, II Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9042 István Kis