Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. február 2021 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1545 Stanislav Čech
5963 Peter Dupkala
1071 Vladimír Hronský
4564 Marek Jánoš Ing.
2164 Jozef Rendek Ing.
5809 Peter Žiara Ing.