Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. február 2021 skúška Tepelné čerpadlá 3 3  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5778 Miroslav Elman
6382 Juraj Leník Ing
2897 Róbert Werdenich