Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. november 2020 skúška F plyny I 2 2  Nie

Komentár

Komisionálne preskúšanie na F plyny kat. I.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9126 Patrik Nagy
9116 Viktor Novoveský