Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. apríl 2021 skúška F plyny II 4 4  Nie

Komentár

ONLINE: Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8998 Marián Jankech
9808 Ján Laboš Ing., PhD.,
9755 Jozef Munka
9802 Ľubomir Orolin Ing.