Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. február 2021 skúška F plyny I 2 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1148 Alexander Mikita
1399 Jozef Vendégh