Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. február 2021 skúška Tepelné čerpadlá 3 3  Nie

Komentár

LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6250 Miroslav Multán
5162 Peter Oslanec
2164 Jozef Rendek Ing.