Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 19 19  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9752 Zsolt Benner
9750 János Dudás
9744 József Fige
9745 Tamás Gajdics
9690 Viktor György Gyarmathy
9221 Bence Kiss
9751 Norbert Kiss
9753 Sándor Koronczai
9743 Zsolt Kovács
9757 Sándor Lipp
9756 Péter János Makai
9748 Pál Pataki
9742 István Rizmayer
9747 András Sánta
9746 Gábor Szikszai
9759 Krisztián Péter Takács
9754 Tibor Talapka
9749 Péter Tapsonyi
9683 László Sándor Vidák