Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9776 Zsolt Benner