Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 školenie F plyny MobKlim Štúrovo 0 0  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly