Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. jún 2021 skúška Tepelné čerpadlá 2 2  Nie

Komentár

LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2865 Radoslav Ivanič
5958 Peter Štelmach